Egzaminų programos

STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS
PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ
PROGRAMOS 

 1. Statinio statybos vadovams, statinio statybos techninės priežiūros vadovams.
  Programos žymuo E-012-23-LSIS
 2. Statinio specialiųjų statybos darbų vadovams. Statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovams, mechanikos darbams. (SSDV, SSDTPV).
  Programos žymuo E-013-17-LSIS
 3. Statinio specialiųjų statybos darbų vadovams. Statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovams, elektrotechnikos darbams. (SSDV, SSDTPV).
  Programos žymuo E-014-17-LSIS
 4. Statinio projekto dalies vadovams, statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovams, statinio projekto dalies ekspertizės vadovams ir (ar) statinio dalies ekspertizės vadovams. Projekto dalis: konstrukcijų. (SK) (PDV, PDVPV, PDEV, SDEV).
  Programos žymuo E-016-17-LSIS
 5. Statinio projekto dalies vadovams, statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovams, statinio projekto dalies ekspertizės vadovams ir (ar) statinio dalies ekspertizės vadovams. Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos), elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo, procesų valdymo ir automatizacijos. (E, ER, , GRS, AS, PVA) PDV, PDVPV, PDEV, SDEV.
  Programos žymuo E-017-17-LSIS
 6. Statinio projekto dalies vadovams, statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovams, statinio projekto dalies ekspertizės vadovams ir (ar) statinio dalies ekspertizės vadovams. Projekto dalis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo. (VN) PDV, PDVPV, PDEV, SDEV.
  Programos žymuo E-018-17-LSIS
 7. Statinio projekto dalies vadovams, statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovams, statinio projekto dalies ekspertizės vadovams ir (ar) statinio dalies ekspertizės vadovams. Projekto dalis: šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, šilumos gamybos ir tiekimo. (ŠVOK) PDV, PDVPV, PDEV, SDEV.
  Programos žymuo E-019-17-LSIS
 8. Statinio projekto dalies vadovams, statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovams, statinio projekto dalies ekspertizės vadovams ir (ar) statinio dalies ekspertizės vadovams. Projekto dalis: pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo. (SDO) PDV, PDVPV, PDEV.
  Programos žymuo E-020-17-LSIS
 9. Statinio projekto dalies vadovams, statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovams, statinio projekto dalies ekspertizės vadovams ir (ar) statinio dalies ekspertizės vadovams. Projekto dalis: statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo. (sąmatos) PDV, PDVPV, PDEV.
  Programos žymuo E-021-17-LSIS
 10. Kvalifikacijos atestatų papildymas, siekiant įgyti teisę eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas statiniuose esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.
  Programos žymuo E-163-17-LSIS