Kainos

ASMENŲ, SIEKIANČIŲ ĮGYTI* TEISĘ EITI STATINIO STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVO PAREIGAS, MOKYMO IR PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO PASLAUGŲ KAINOS (nuo 2022-01-01)

* – lentelėje nurodytos kainos taip pat taikomos asmenims, siekiantiems papildyti (pareigomis, statiniais (išskyrus statinius, esančius kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje) ir(ar) statybos darbų sritimis) turimą kvalifikacijos atestatą;
** – lentelėje nurodytos kainos taikomos asmenims, siekiantiems įgyti teisę vykdyti tiek ypatingųjų, tiek neypatingųjų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas.

Siekiamų įgyti pareigų pavadinimasTeikiamų paslaugų aprašymasKaina, Eur
Statinio** statybos vadovasĮžanginiai mokymai +
+ profesinių žinių vertinimas
300,00
Profesinių žinių vertinimas110,00

Statinio** statybos vadovas + statinio* statybos techninės priežiūros vadovas;
Statinio** statybos techninės priežiūros vadovas
Įžanginiai mokymai + profesinių žinių vertinimas320,00
Profesinių žinių vertinimas130,00
Statinio** specialiųjų statybos darbų vadovasĮžanginiai mokymai + profesinių žinių vertinimas300,00
Profesinių žinių vertinimas110,00
Statinio** specialiųjų statybos darbų vadovas + statinio** specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas;
Statinio** specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas
Įžanginiai mokymai + profesinių žinių vertinimas320,00
Profesinių žinių vertinimas130,00
Statinio** statybos vadovas + statinio** specialiųjų statybos darbų vadovasĮžanginiai mokymai + profesinių žinių vertinimas370,00
Profesinių žinių vertinimas210,00
Statinio** statybos vadovas + statinio** specialiųjų statybos darbų vadovas + statinio** statybos techninės priežiūros vadovas ir(ar) statinio** specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovasĮžanginiai mokymai + profesinių žinių vertinimas400,00
Profesinių žinių vertinimas230,00
Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimas (20 val.) Vienos val. kaina 13,00 eurų.Kvalifikacijos tobulinimo mokymai260,00
Statinio** projekto dalies (konstrukcijų) vadovas, statinio** projekto dalies (konstrukcijų) vykdymo priežiūros vadovas, statinio** projekto dalies (konstrukcijų) ekspertizės vadovas, statinio** dalies (konstrukcijų) ekspertizės vadovasĮžanginiai mokymai +
+ profesinių žinių vertinimas
300,00
Profesinių žinių vertinimas130,00
Statinio** projekto dalies (konstrukcijų) vadovas ir(ar) statinio** projekto dalies (konstrukcijų) vykdymo priežiūros vadovas + statinio projekto dalies (konstrukcijų) ekspertizės vadovas ir (ar) statinio dalies (konstrukcijų) ekspertizės vadovas;
Statinio projekto dalies (konstrukcijų) ekspertizės vadovas ir (ar) statinio dalies (konstrukcijų) ekspertizės vadovas
Profesinių žinių vertinimas150,00
Bet kurios iš atestuojamų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigos statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėjeĮžanginiai mokymai +
+ profesinių žinių vertinimas
190,00
Profesinių žinių vertinimas110,00

Pastabos:

1. Pakartotinai laikant profesinių žinių egzaminą taikoma 50 procentų nuolaida nuo lentelėje nurodytų kainų (nepriklausomai nuo pakartotinų profesinių žinių vertinimo egzaminų skaičiaus).

2. LSIS nariams taikoma 10 proc. nuolaida.

3. Įkainiai patvirtinti LSIS KAB tarybos posėdyje prot. Nr. 07/21.