Statybos techninės veiklos vadovų kvalifikacijos tobulinimas

2023 m. II-ojo pusmečio tvarkaraštis

Eil. Nr.Atestuojami specialistai
(profesinių žinių patikrinimas)
Data
(kursų pradžia)
1.Bendrieji statybos darbai.
Statybos vadovai, techninės priežiūros vadovai. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projekto dalies vadovai
rugsėjo 25 d. - spalio 06 d.
spalio 23 d.- lapkričio 10 d.
gruodžio 4-16 d (esant būtinumui)

Vandentiekis, nuotekos, šilumos gamyba, šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas, pastatų dujų inžinerinės sistemos.
Specialiųjų statybos darbų vadovai, projekto dalies vadovai
Elektrotechnika (iki 10 kV įtampos), automatizavimas, nuotolinis ryšys (telekomunikacijos), apsauginė, gaisrinė signalizacija.
Specialiųjų statybos darbų vadovai, projekto dalies vadovai
2.Konstrukcijos. Projekto dalies vadovai.Spalio 23 d. – lapkričio 07 d.
3.Projekto vadovaiSpalio 23 d. – lapkričio 07 d

Direktorius                                                                                    Ž. Rudžionis

 

 

K. Senkus 8-37 45-14-38