PASLAUGOS

Aplinkos ministerijos pavedimu bendrija inžinieriams, norintiems vadovauti ir įgyti statinių projekto dalies bei statinių statybos vadovų ir specialiųjų darbų vadovų kvalifikacijos atestatus, organizuoja kursus ir tikrina profesines žinias.

11Statybos specialistų atestavimas

Pareiškėjas, pageidaujantis įgyti teisę eiti STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ 2.1 papunktyje nurodytas pareigas, teikia SSVA STR 1.02.01:2017 1 priede nurodytos formos prašymą kvalifikacijos atestatui gauti (raštu arba elektroniniu būdu).

Daugiau ...

22Profesinių žinių tikrinimas

Profesinių žinių tikrinimo komisijos
1. Ypatingo statinio projekto dalies vadovai, ypatingo statinio
projekto dalies vykdymo priežiūros vadovai.

Daugiau ...