NAUDINGA-old

1. Kursų, seminarų, paskaitų organizavimas statybos ir statybos teisės klausimais;
2. Dalyvavimas statybos techninės veiklos normatyvinės bazės tobulinime;
3. Konsultacijos statybos ir statybos teisinių žinių klausimais.