TVARK1

Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymų tvarkaraštis
2023 m. gruodžio 4 - 15 d.

M-076-18-LSIS, M-080-19-LSIS, M-081-19-LSIS

Data Mokymų laikasTemaDėstytojas
2023 12 04
Pirmadienis
15.15 val.Informacija, prisijungimas prie ZOOM sistemosK. Senkus
15.30-17.00 val.Statybos darbų organizavimas statybvietėje. Statybos darbų technologijos projektas (SDTP)V. Medelienė
18.05-18.50 val.Statybos ciklas ir jo teisinis reguliavimasM. Raišys
2023 12 05
Antradienis
17.15-18.45 val.Pastatų sandarumo užtikrinimas, matavimo praktika ir įtaka energinio naudingumo vertinimeK. Banionis
2023 12 06
Trečiadienis
15.30-16.15 val.Elektroninis darbų žurnalasE. Markulis
17.15-18.45 val.Statybos produktų kontrolė ir kokybės užtikrinimas, bei vertinimas pagal 305/2011 reglamentąE. Ivanauskas
2023 12 07
Ketvirtadienis
15.30-17.00 val.Statinio statybos techninės priežiūros vadovo veikla, bendradarbiavimas su PV ir PDVL. Černauskas
17.15-18.45 val.Statinio vėdinimo ir oro kondicionavimo šalinimo inžinerinių sistemų įrengimo technologinės naujovės ir pažangi patirtisJ. Stepšienė
2023 12 11
Pirmadienis
15.30-17.00 val.Statinio informacinio modeliavimo (BIM) metodologijos taikymas statybos valdymo proceseD. Pupeikis
17.15-18.45 val.Atsinaujinantys energijos šaltiniai ir jų efektyvus panaudojimasR. Valančius
2023 12 12
Antradienis
15.30-17.45 val.Statinio buitinio ir gaisrinio vandentiekio bei nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimo technologinės naujovės ir pažangi patirtisJ. Vaičiūnas
2023 12 14
Ketvirtadienis
15.30-17.00 val.Pastatų inžinerinių įrengimų valdymo sistemosG. Petrauskas
17.15-18.45 val.

Statinių ir jų elementų apsaugos nuo gaisro technologinės naujovės ir pažangi patirtis

A. Buska

2023 12 15
Penktadienis
13.45-15.15 val.Nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsauga vykdant statybos darbusV. Petrulis
15.30-17.00 val.Projekto pasiruošimo statybai, ekonominė ir darbų organizavimo dalysO. Viliūnienė

PASTABA - paskaitos skaitomos nuotolinio mokymo sistemoje ZOOM.

Raudonai pažymėtos paskaitos yra rekomendacinės

Organizatoriai pasilieka teisę keisti paskaitų lektorius