TVARK1

Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymų tvarkaraštis
2023 m. gegužės 29 d. - birželio 9 d.

E-012-17-LSIS, E-021-17-LSIS, E-020-17-LSIS

Data Mokymų laikasTemaDėstytojas
2023 05 29
Pirmadienis
15.15 val.Informacija, prisijungimas prie ZOOM sistemosK. Senkus
15.30-17.00 val.Statybos produktų kontrolė ir kokybės užtikrinimas bei vertinimas pagal 305/2011 reglamentąE. Ivanauskas
17.15-18.45 val.Statinio informacinio modeliavimo (BIM) technologijų ir įrankių taikymas statinio projektavimo, statinio statybos valdymo ir techninės priežiūros procesuoseA. Navickas
2023 05 30
Antradienis
15.30-17.00 val.Pastatų sandarumo užtikrinimas, matavimo praktika ir įtaka energinio naudingumo vertinimeK. Banionis
2023 05 31
Trečiadienis
15.30-17.00 val.Elektroninis darbų žurnalasV. Kanaporis
17.15-18.45 val.Statinių ir jų elementų apsaugos nuo gaisro technologinės naujovės ir pažangi patirtisA. Buska
2023 06 06
Antradienis
15.30-17.45 val.Statybos veiklą reglamentuojančių teisinių reikalavimų pokyčiai ir praktinis jų įgyvendinimasV. Gustaitienė
18.00-19.30 val.Nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsauga vykdant statybos darbus.V. Gustaitienė
2023 06 07
Trečiadienis
15.30-17.00 val.Betonavimo darbų technologinės naujovės ir pažangi patirtisV. Vaitkevičius
17.15-18.45 val.Statybos darbų organizavimas statybvietėje. Statybos darbų technologijos projektas (SDTP)V. Medelienė
2023 06 08
Ketvirtadienis
15.30-17.00 val.Statinio statybos techninės priežiūros vadovo veikla, bendradarbiavimas su PV ir PDVL. Černauskas
17.15-18.45 val.

Šiuolaikinė nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įranga (techninė, programinė) ir jai keliami reikalavimai

V. Grimaila

2023 06 09
Penktadienis
15.30-17.00 val.

Atsinaujinantys energijos šaltiniai ir jų efektyvus panaudojimas

R. Valančius

17.15-18.45 val.Projekto pasiruošimo statybai, ekonominė ir darbų organizavimo dalysO. Viliūnienė
2023 06 13
Antradienis
(Studentų 48, KTU, Statybos ir architektūros f-tas, Kaunas)
13.00 val.Profesinių žinių patikrinimas
(Kontaktiniu būdu)
Komisija
2023 06 23
Penktadienis
9.00 val.STATYBOS TEISĖ
(seminaras)
V. Gustaitienė
2023-06-30
Penktadienis
(Studentų 48, KTU, Statybos ir architektūros f-tas, Kaunas)
10.00 val.Teisinių žinių patikrinimas
(Kontaktiniu būdu)
SSVA Komisija

PASTABA - paskaitos skaitomos nuotolinio mokymo sistemoje ZOOM.

Raudonai pažymėtos paskaitos yra rekomendacinės

Organizatoriai pasilieka teisę keisti paskaitų lektorius