TVARK2

Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymų tvarkaraštis
2024 m. gegužės 27 d. - birželio 07 d.

Programos žymuo: M-075-18-LSIS, M-083-18-LSIS, M-084-22-LSIS

DataMokymų laikasTemaDėstytojas
2024 05 27
Pirmadienis
15.15 val.Informacija, prisijungimas prie ZOOM sistemosK. Senkus
15.30-17.00 val.Statinio informacinio modeliavimo (BIM) metodologijos taikymas statybos valdymo proceseD. Pupeikis
17.15-18.45 val.Statinio statybos techninės priežiūros vadovo veikla, bendradarbiavimas su PV ir PDVL. Černauskas
2024 05 28
Antradienis
15.30-17.00 val.Betonavimo darbų technologinės naujovės ir pažangi patirtisV. Vaitkevičius
17.15-18.00 val.Pastatų hidroizoliavimas. Dažniausiai pasitaikančios klaidos ir teisingų sprendinių parinkimasM. Raišys
18.05- 18.50 val.Aliuminio-stiklo fasado konstrukcijos ir jų montavimo ypatumaiA. Šergalis
2024 05 29
Trečiadienis
14.30-15.15 val.Betono paviršiaus kokybė, defektai ir jų prevencijaM. Daukšys
17.15-18.15 val.Pasiruošimas profesinių žinių egzaminuiK. Senkus
2024 05 30
Ketvirtadienis
15.30-18.00 val.Statybos veiklą reglamentuojančių teisinių reikalavimų pokyčiai ir praktinis jų įgyvendinimasV. Gustaitienė
18.15-19.45 val.Nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsauga vykdant statybos darbusV. Gustaitienė
2024 06 03
Pirmadienis
17.15-18.00 val.Tvarumo principų taikymas projektuojant ir statant statiniusL. Šeduikytė
18.05-18.50 val.Statybos produktų kontrolė ir kokybės užtikrinimas, bei vertinimas pagal 305/2011 reglamentąE. Ivanauskas
2024 06 04
Antradienis
16.20 -17.05 val.Atsinaujinantys energijos šaltiniai ir jų efektyvus panaudojimasR. Valančius
2024 06 05
Trečiadienis
15.30-17.00 val.Pastatų sandarumo užtikrinimas, matavimo praktika ir įtaka energinio naudingumo vertinimeK. Banionis
17.15-18.45 val.

Šiuolaikinė nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įranga (techninė, programinė) ir jai keliami reikalavimai

V. Grimaila

2024 06 06
Ketvirtadienis
15.30-17.00 val.Statybos kainodaros pagrindaiA. Vaitkevicius
17.15-18.45 val.Projekto pasiruošimo statybai, ekonominė ir darbų organizavimo dalysO. Viliūnienė
2024 06 07
Penktadienis
15.30-17.00 val.

PASTABA - paskaitos skaitomos nuotolinio mokymo programos ZOOM platformoje.

Raudona spalva pažymėtos paskaitos yra rekomendacinės.

Organizatoriai pasilieka teisę keisti paskaitų lektorius