TVARK2

Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymų tvarkaraštis
2023 m. kovo 20 d. - balandžio 7 d.

Programos žymuo M-077-18-LSIS, M-082-19-LSIS

DataMokymų laikasTemaDėstytojas
2023 03 20
Pirmadienis
15.15 val.Informacija, prisijungimas prie ZOOM sistemosK. Senkus
15.30-17.00 val.Statybos produktų kontrolė ir kokybės užtikrinimas, bei vertinimas pagal 305/2011 reglamentąE. Ivanauskas
17.15-18.45 val.Vadovavimas, lyderystė ir komandinis darbas. Naujausių vadybos koncepcijų (sistemų) taikymas statybos veiklojeV. Liesionis
2023 03 21
Antradienis
17.15-18.45 val.Statinio statybos techninės priežiūros vadovo veikla. Bendradarbiavimas su PV ir PDVL. Černauskas
2023 03 22
Trečiadienis
15.30-17.00 val.

Veiksniai, darantys įtaką statinių konstrukcijų projektavimui, jų pokyčiai ir praktinis taikymas

A. Ražaitis

17.15-18.45 val.

Konstrukcijų projektavimas BIM aplinkoje

R. Mušauskas

2023 03 23
Ketvirtadienis
15.30-17.00 val.Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. Reikalavimai pastatų sandarumui ir energiniam naudingumui.R. Bliūdžius
2023 03 24
Penktadienis
15.30-16.30 val.

Tvarių statinių projektavimo galimybės ir sprendimai

P. Milčius

16.30-17.15 val.

Gaisrinės saugos iššūkiai medinių konstrukcijų projektavime

I. Demidova-Buizinienė

2023 03 27
Pirmadienis
18.00-19.30 val.Statybos veiklą reglamentuojančių teisinių reikalavimų pokyčiai ir praktinis jų įgyvendinimasV. Gustaitienė
18.00-19.30 val.Nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsauga vykdant statybos darbusV. Gustaitienė
2023 03 29
Trečiadienis
15.30-17.00 val.Elektroninis statybos darbų žurnalasV. Kanaporis
17.15-18.45 val.Atsinaujinantys energijos šaltiniai ir jų efektyvus panaudojimasR. Valančius
2023 03 30
Ketvirtadienis
15.30-17.00 val.Pastatų inžinerinių įrengimų valdymo sistemosG. Petrauskas
17.15-18.45 val.Elektros tinklų sistemos bei elektros energijos perdavimo įrenginių įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumaiR. Miliūnė
2023 03 31
Penktadienis
15.30-17.00 val.Šiuolaikinė statinio apsauginės signalizacijos bei gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įranga (techninė, programinė) ir jai keliami reikalavimaiM. Žilys
2023 04 04
Antradienis
15.30-17.00 val.

Savaime susitankinantys betonai ir gruntai

Ž. Rudžionis
V. Rabačius

17.15-18.45 val.Statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimo technologinės naujovės ir pažangi patirtisG. Kilikauskas
2023 04 05
Trečiadienis
17.15-18.45 val.Projekto pasiruošimo statybai, ekonominė ir darbų organizavimo dalysO. Viliūnienė

PASTABA - paskaitos skaitomos nuotolinio mokymo programos ZOOM platformoje.

Raudona spalva pažymėtos paskaitos yra rekomendacinės.

Organizatoriai pasilieka teisę keisti paskaitų lektorius