TVARK3

Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymų tvarkaraštis
2023 m. gegužės 29 d. -  birželio 9 d.

Programos žymuo: M-076-18-LSIS, M-080-18-LSIS, M-081-18-LSIS

DataPaskaitos laikasTemaDėstytojas
2023 05 29
Pirmadienis
15.15 val.Informacija, prisijungimas prie ZOOM sistemosK. Senkus
15.30-17.00 val.Statybos produktų kontrolė ir kokybės užtikrinimas, bei vertinimas pagal 305/2011 reglamentąE. Ivanauskas
17.15-18.45 val.Statinio informacinio modeliavimo (BIM) technologijų ir įrankių taikymas statinio projektavimo, statinio statybos valdymo ir techninės priežiūros procesuoseA. Navickas
2023 05 30
Antradienis
15.30-17.00 val.Pastatų sandarumo užtikrinimas, matavimo praktika ir įtaka energinio naudingumo vertinimeK. Banionis
2023 05 31
Trečiadienis
15.30-17.00 val.Elektroninis darbų žurnalasV. Kanaporis
17.15-18.45 val.

Statinių ir jų elementų apsaugos nuo gaisro technologinės naujovės ir pažangi patirtis

A. Buska

2023 06 02
Penktadienis
13.45-15.15 val.Statinio buitinio ir gaisrinio vandentiekio bei nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimo technologinės naujovės ir pažangi patirtisJ. Vaičiūnas
15.30-16.45 val.Pastatų inžinerinių įrengimų valdymo sistemosG. Petrauskas
2023 06 05
Pirmadienis
15.30-17.00 val.Šiuolaikiniai šilumos perdavimo tinklai: projektavimas, įrengimas, valdymas, kontrolė, priežiūraV. Sakalauskienė
17.15-18.45 val.Statinio vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimo technologinės naujovės ir pažangi patirtisJ. Stepšienė
2023 06 06
Antradienis
15.30-17.45 val.Statybos veiklą reglamentuojančių teisinių reikalavimų pokyčiai ir praktinis jų įgyvendinimasV. Gustaitienė
18.00-19.30 val.Nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsauga vykdant statybos darbusV. Gustaitienė
2023 06 07
Trečiadienis
17.15-18.45 val.Statybos darbų organizavimas statybvietėje. Statybos darbų technologijos projektas (SDTP)V. Medelienė
2023 06 08
Ketvirtadienis
15.30-17.00 val.Statinio statybos techninės priežiūros vadovo veikla, bendradarbiavimas su PV ir PDVL. Černauskas
17.15-18.45 val.

Šiuolaikinė nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įranga (techninė, programinė) ir jai keliami reikalavimai

V. Grimaila

2023 06 09
Penktadienis
15.30-17.00 val.Atsinaujinantys energijos šaltiniai ir jų efektyvus panaudojimasR. Valančius
17.15-18.45 val.Projekto pasiruošimo statybai, ekonominė ir darbų organizavimo dalysO. Viliūnienė

PASTABA - paskaitos skaitomos nuotolinio mokymo programos ZOOM platformoje.

Raudona spalva pažymėtos paskaitos yra rekomendacinės

Organizatoriai pasilieka teisę keisti paskaitų lektorius