TVARK3

Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymų tvarkaraštis
2022 m. spalio 24 – lapkričio 15 d. SV, TP, PDV (sąmatos, SDO)

Programos žymuo M-076-18-LSIS, M-080-18-LSIS, M-081-18-LSIS

DataPaskaitos laikasTemaDėstytojas
2022 12 05
Pirmadienis
15.15 val.Informacija, prisijungimas prie ZOOM sistemosK. Senkus
15.30-17.00 val.Statybos produktų kontrolė ir kokybės užtikrinimas, bei vertinimas pagal 305/2011 reglamentąE. Ivanauskas
17.15-18.45 val.

Statinio informacinio modeliavimo (BIM) technologijų ir įrankių taikymas statinio projektavimo, statinio statybos valdymo ir techninės priežiūros procesuose

A. Navickas

2022 12 06
Antradienis
15.30-17.00 val.Pastatų sandarumo užtikrinimas, matavimo praktika ir įtaka energinio naudingumo vertinimeK. Banionis
17.15-18.45 val.Statinio buitinio ir gaisrinio vandentiekio bei nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimo technologinės naujovės ir pažangi patirtisJ. Vaičiūnas
2022 12 07
Trečiadienis
15.30-17.00 val.Elektroninis statybos darbų žurnalasV. Kanaporis
2022 12 08
Ketvirtadienis
17.15-18.45 val.Nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsauga vykdant statybos darbus.V. Gustaitienė
2022 12 09
Penktadienis
15.30-18.00 val.Statybos veiklą reglamentuojančių teisinių reikalavimų pokyčiai ir praktinis jų įgyvendinimasV. Gustaitienė
2022 12 12
Pirmadienis
15.30-17.00 val.

Savaime susitankinantys gruntai

V. Rabačius

2022 12 13
Antradienis
15.30-17.00 val.Pastatų inžinerinių įrengimų valdymo sistemosG. Petrauskas
17.15-18.45 val.Vadovavimas, lyderystė ir komandinis darbas. Naujausių vadybos koncepcijų (sistemų) taikymas statybos veiklojeV. Liesionis
2022 12 14
Trečiadienis
15.30-17.00 val.Atsinaujinantys energijos šaltiniai ir jų efektyvus panaudojimasR. Valančius
17.15-19.30 val.Šiuolaikinė nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įranga (techninė, programinė) ir jai keliami reikalavimaiV. Grimaila
2022 12 16
Penktadienis
17.15-18.45 val.Projekto pasiruošimo statybai, ekonominė ir darbų organizavimo dalysO. Viliūnienė

PASTABA - paskaitos skaitomos nuotolinio mokymo programos ZOOM platformoje.

Raudona spalva pažymėtos paskaitos yra rekomendacinės

Organizatoriai pasilieka teisę keisti paskaitų lektorius