TVARK3

Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymų tvarkaraštis
2024 m. gegužės 27 d. - birželio 07 d.

Programos žymuo: M-077-18-LSIS, M-082-19-LSIS

DataPaskaitos laikasTemaDėstytojas
2024 05 27
Pirmadienis
15.15 val.Informacija, prisijungimas prie ZOOM sistemosK. Senkus
15.30-17.00 val.

Statinio informacinio modeliavimo (BIM) metodologijos taikymas statybos valdymo procese

D. Pupeikis

17.15-18.45 val.Statinio statybos techninės priežiūros vadovo veikla, bendradarbiavimas su PV ir PDVL. Černauskas
2024 05 29
Trečiadienis
17.15-18.15 val.Pasiruošimas profesinių žinių egzaminuiK. Senkus
2024 05 30
Ketvirtadienis
15.30-18.00 val.Statybos veiklą reglamentuojančių teisinių reikalavimų pokyčiai ir praktinis jų įgyvendinimasV. Gustaitienė
18.15-19.45 val.Nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsauga vykdant statybos darbusV. Gustaitienė
2024 05 31
Penktadienis
13.45-15.15 val.Statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimo technologinės naujovės ir pažangi patirtisG. Kilikauskas
15.30-17.00 val.Elektros tinklų sistemos bei elektros energijos perdavimo įrenginių įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumaiR. Miliūnė
2024 06 03
Pirmadienis
17.15-18.00 val.Tvarumo principų taikymas projektuojant ir statant statiniusL. Šeduikytė
18.05 - 19.50 val.Statybos produktų kontrolė ir kokybės užtikrinimas, bei vertinimas pagal 305/2011 reglamentąE. Ivanauskas
2024 06 04
Antradienis
15.30-16.15 val.Išmaniosios elektros energetikos sistemosP. Valatka
16.20 -17.05 val.Atsinaujinantys energijos šaltiniai ir jų efektyvus panaudojimasR. Valančius
17.15-18.45 val.Šiuolaikinė statinio apsauginės signalizacijos bei gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įranga (techninė, programinė) ir jai keliami reikalavimaiM. Žilys
2024 06 05
Trečiadienis
15.30-17.00 val.Pastatų sandarumo užtikrinimas, matavimo praktika ir įtaka energinio naudingumo vertinimeK. Banionis
17.15-18.45 val.Šiuolaikinė nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įranga (techninė, programinė) ir jai keliami reikalavimaiV. Grimaila
2024 06 06
Ketvirtadienis
17.15-18.45 val.Projekto pasiruošimo statybai, ekonominė ir darbų organizavimo dalysO. Viliūnienė
2024 06 07
Penktadienis
13.45-15.15 val.Pastatų inžinerinių įrengimų valdymo sistemosG. Petrauskas
15.30-17.00 val.

PASTABA - paskaitos skaitomos nuotolinio mokymo programos ZOOM platformoje.

Raudona spalva pažymėtos paskaitos yra rekomendacinės

Organizatoriai pasilieka teisę keisti paskaitų lektorius