TVARK4

Statinio projekto dalies vadovo, statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, statinio dalies ekspertizės vadovo, statinio statybos vadovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo, statinio specialiųjų statybos darbų vadovo, statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo
kvalifikacijos kėlimo paskaitų tvarkaraštis

Programos žymuo M-079-18-LSIS

DataMokymų laikasTemaDėstytojas
2022 03 21
Pirmadienis
15.15 val.Informacija, prisijungimas prie ZOOM sistemosK. Senkus
15.30-17.00 val.Statybos produktų kontrolė ir kokybės užtikrinimas, bei vertinimas pagal 305/2011 reglamentąE. Ivanauskas
17.15-18.45 val.Konstrukcijų projektavimas BIM aplinkojeR. Mušauskas
2022 03 22
Antradienis
15.30-17.00 val.#DidžiuojuosiBūdamas InžinieriumiL. Adomavičius
17.15-18.45 val.Medinių konstrukcijų projektavimo techniniai ir technologiniai ypatumai (naujovės ir pažangi patirtis)M. Kasiulevicius
2022 03 23
Trečiadienis
15.30-17.00 val.Pagrindų ir pamatų projektavimo techniniai ir technologiniai ypatumai (naujovės ir pažangi patirtis).R. Lazauskas
2022 03 24
Ketvirtadienis
15.30-17.00 val.Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimo techniniai ir technologiniai ypatumai (naujovės ir pažangi patirtis)M. Augonis
17.15-18.45 val.Statinio projekto ekspertizė, dažniausia pasitaikančios klaidos ir rekomendacijos jų išvengtiA. Kuralavicius
2022 03 25
Penktadienis
15.30-17.00 val.Monolitinių grindų projektavimas ir įrengimo technologiniai ypatumaiK. Macijauskas
17.15-18.45 val.Statinių konstrukcijų projektavimą įtakojantys veiksniai, jų pokyčiai ir praktinis taikymasA. Ražaitis
2022 03 28
Pirmadienis
15.30-17.00 val.

Savaime susitankinantys betonai ir gruntai

Ž. Rudžionis
V. Rabačius

2022 03 29
Antradienis
14.45-15.15 val.Informacija apie profesinių žinių patikrinimąK. Senkus
15.30-17.00 val.Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. Reikalavimai pastatų sandarumui ir energiniam naudingumuiR. Bliūdžius
17.15-18.45 val.Kompleksinių (kompozicinių) konstrukcijų projektavimo techniniai ir technologiniai ypatumai (naujovės ir pažangi patirtis).T. Mockaitis
2022 03 31
Ketvirtadienis
17.15-19.30 val.Statybos veiklą reglamentuojančių teisinių reikalavimų pokyčiai ir praktinis jų įgyvendinimasV. Gustaitienė
2022 04 01
Penktadienis
17.15-18.45 val.

Atsinaujinantys energijos šaltiniai ir jų efektyvus panaudojimas

R. Valančius

2022 04 04
Pirmadienis
17.15-18.45 val.Statinio statybos techninės priežiūros vadovo veikla. Patirtys vykdant užsienio kapitalo įmonių investicijas Lietuvos rinkojeL. Černauskas
2022 04 05
Antradienis
15.30-17.00 val.Betonavimo darbų technologinės naujovės ir pažangi patirtisV. Vaitkevičius
17.15-18.45 val.Modernių torkretavimo technologijų panaudojimasM. Raišys
2022 04 06
Trečiadienis
17.15-18.45 val.

Šiuolaikinė nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įranga (techninė, programinė) ir jai keliami reikalavimai

V. Grimaila

2022 04 07
Ketvirtadienis
15.30-17.00 val.Projekto pasiruošimo statybai, ekonominė ir darbų organizavimo dalysO. Viliūnienė
2022 04 12
Antradienis
15.30-18.45 val.Nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsauga vykdant statybos darbusL. Marcinkutė
V. Rabačius
M. Raišys

PASTABA: paskaitos skaitomos nuotolinio mokymo sistemoje ZOOM

Organizatoriai pasilieka teisę keisti paskaitų lektorius

Raudonai pažymėtos paskaitos yra rekomendacinės