TVARK4

Statinio projekto dalies (konstrukcijų) vadovų, kvalifikacijos tobulinimo

mokymų tvarkaraštis

Programos žymuo M-079-18-LSIS

DataMokymų laikasTemaDėstytojas
2023 03 20
Pirmadienis
15.15 val.Informacija, prisijungimas prie ZOOM sistemosK. Senkus
15.30-17.00 val.Statybos produktų kontrolė ir kokybės užtikrinimas, bei vertinimas pagal 305/2011 reglamentąE. Ivanauskas
17.15-18.45 val.Vadovavimas, lyderystė ir komandinis darbas. Naujausių vadybos koncepcijų (sistemų) taikymas statybos veiklojeV. Liesionis
2023 03 21
Antradienis
15.30-17.00 val.Pagrindų ir pamatų projektavimo techniniai ir technologiniai ypatumai (naujovės ir pažangi patirtis)R. Lazauskas
17.15-18.45 val.Statinio statybos techninės priežiūros vadovo veikla. Bendradarbiavimas su PV ir PDVL. Černauskas
2023 03 22
Trečiadienis
15.30-17.00 val.Veiksniai, darantys įtaką statinių konstrukcijų projektavimui, jų pokyčiai ir praktinis taikymasA. Ražaitis
17.15-18.45 val.Konstrukcijų projektavimas BIM aplinkojeR. Mušauskas
2023 03 23
Ketvirtadienis
15.30-17.00 val.Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. Reikalavimai pastatų sandarumui ir energiniam naudingumui.R. Bliūdžius
17.15-18.45 val.Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimo sprendimai, klaidos, praktiniai patarimai, naujovės ir pažangi patirtis)R. Padleckis
2023 03 24
Penktadienis
13.45-15.15 val.Betoninių konstrukcijų projektavimo techniniai ir technologiniai ypatumai (naujovės ir pažangi patirtis)M. Augonis
15.30-16.30 val.Tvarių statinių projektavimo galimybės ir sprendimaiP. Milčius
16.30-17.15 val.Gaisrinės saugos iššūkiai medinių konstrukcijų projektavimeI.Demidova-Buizinienė
2023 03 27
Pirmadienis
15.30-17.45 val.Statybos veiklą reglamentuojančių teisinių reikalavimų pokyčiai ir praktinis jų įgyvendinimasV. Gustaitienė
18.00-19.30 val.Nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsauga vykdant statybos darbusV. Gustaitienė
2023 03 28
Antradienis
15.30-17.00 val.Kompozitinių konstrukcijų (filigran tipo) projektavimo sprendimai, praktiniai patarimai, panaudojimas.M. Dagys
17.15-18.45 val.Statybos darbų technologinės naujovės ir pažangi patirtis: grindų įrengimasK. Macijauskas
2023 03 29
Trečiadienis
15.30-17.00 val.

Elektroninis statybos darbų žurnalas

V. Kanaporis

17.15-18.45 val.

Atsinaujinantys energijos šaltiniai ir jų efektyvus panaudojimas

R. Valančius

2023 04 04
Antradienis
15.30-17.00 val.Savaime susitankinantys betonai ir gruntaiŽ. Rudžionis
V. Rabačius
2023 04 05
Trečiadienis
15.30-17.00 val.Modernių torkretavimo technologijų panaudojimasM. Raišys
2023 04 05
Trečiadienis
17.15-18.45 val.

Projekto pasiruošimo statybai, ekonominė ir darbų organizavimo dalys

O. Viliūnienė

PASTABA: paskaitos skaitomos nuotolinio mokymo sistemoje ZOOM

Organizatoriai pasilieka teisę keisti paskaitų lektorius

Raudonai pažymėtos paskaitos yra rekomendacinės