2021-10-28 išrinkta nauja LSIS KAB Taryba

Žymantas Rudžionis

LSIS KAB Tarybos pirmininkas

Kazimieras Senkus

Tarybos pirmininko pavaduotojas

Virginijus Rabačius

Tarybos narys

Juozas Vaičiūnas

Tarybos narys

Darius Pupeikis

Tarybos narys

Mantas Raišys

Tarybos narys

Mindaugas Augonis

Tarybos narys

Kestutis Vanagas

Tarybos narys

Andrius Buska

Tarybos narys