Konferencijoje ,,Gervė 2021“ apdovanoti statybos inžinerijos profesionalai

2021 m. gegužės 14 d. konferenciją ,,GERVĖ 2021” organizavo Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai ir juose veikiantis Verslo vadovų klubas kartu su partneriais Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Kauno apskrities bendrija. Konferencijos metu kalbėjo Mantas Raišys, LSIS Kauno apskrities bendrijos direktoriaus pavaduotojas, Verslo vadovų klubo vadovas, UAB „Incon“ direktorius. Sveikindamas konferencijos dalyvius jis pažymėjo, kad statybos sektorius šiuo metu taip pat susiduria su dideliais sunkumais. „Kylančios žaliavų kainos, darbo jėgos stygius, vėluojantis medžiagų tiekimas atneša statybos įmonėms nemenkus nuostolius. Tenka keistis ir prisitaikyti prie kintančių sąlygų – ieškoti efektyvesnių procesų valdymo ir darbų organizavimo sistemų, programų. Pastebima ir didesnė biurokratinė našta, gulanti ant statybos įmonių pečių“, – sakė Verslo vadovų klubo vadovas. Taip pat pasisakė LSIS Kauno apskrities bendrijos tarybos narys, KTU Statybos ir architektūros fakulteto Išmaniųjų miestų ir infrastruktūros centro vadovas Dr. Darius Pupeikis, kuris pristatė Kauno miesto skaitmeninį dvynį. Skaitmeniniai dvyniai – svarbi išmanaus miesto komponentė, įgalinanti tvarų užstatytos aplinkos vystymąsi. Tai – statinio, jo konstrukcijų, inžinerinių sistemų ir susijusios įrangos skaitmeninė reprezentacija. Ši technologija apjungia statinių informacinio modeliavimo (BIM) metodologiją, daiktų internetą (IoT), realybės skenavimą (fotogrametrija, LiDAR), dirbtinį intelektą (AI), kitas šiuolaikiškas inovacijas ir tiek istorinius, tiek realaus laiko duomenis. Be to projektas suteikia daugiau galimybių architektūriniams sprendimams (pvz. suskaičiuoti langus), pasiekti saugomų teritorijų duomenis ir sumažinti riziką, imtis prevencinių priemonių, prognozuoti ateitį ir negatyvius reiškinius, pvz. kas būtų, jeigu užtvindytų Kauną. Dr. Žymantas Rudžionis, Lietuvos statybos inžinierių sąjungos viceprezidentas, LSIS Kauno apskrities bendrijos pirmininkas, Kauno Technologijos universiteto Statybos ir architektūros fakulteto profesorius pristatė statybų sektoriaus situaciją Europoje ir Lietuvoje, strategines veiklos kryptis ir investicijas. Jau šiandien ES planuojama, kaip reikės pasiruošti perėjimui iš 4-osios į 5-ąją pramonės revoliuciją, kurioje žmogaus ir dirbtinio intelekto bendradarbiavimas užims kertinę vietą. Dr. Žymantas Rudžionis savo pranešime apžvelgė prioritetines statybos sektoriaus vystymo ES kryptis iki 2030 metų, kurioms planuojamas skirti ES finansavimas ir nacionalinės politikos tendencijas, vystant statybos sektorių Lietuvos vyriausybės programos kontekste. Esminiai pokyčiai vykstantys statybos skaitmenizavimo sityje, žaliojo kurso ir žiedinės ekonomikos diegime, energijos resursų tausojime pareikalaus naujų investicijų į technologinę įrangą, teisinės bazės atnaujinimą, statybos inžinierių kompetencijų ugdymą ir kt.

Konferencijos ,,Gervė 2021” metu vyko Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Kauno apskrities bendrijos 25-erių metų minėjimas. Įžanginį žodį tarė LSIS Kauno apskrities bendrijos pirmininkas dr. Žymantas Rudžionis, apžvelgdamas bendrijos istoriją. Bendrija įregistruota 1996 m. , įsikūrusi Kaune, Studentų 48, KTU miestelyje Statybos ir architektūros fakultete. Tai pelno nesiekianti organizacija, jungianti 141 statybos inžinierius.

Pagrindinė veiklos rūšis statybos inžinierių ir technikų profesinių žinių vertinimas, profesinių žinių tobulinimo mokymai, konsultacijų teikimas, kita inžinerinė veikla viešajam interesui tenkinti.

Pirmasis bendrijos pirmininkas ir įkūrėjas  dr. Martynas Malakauskas  vadovavo nuo 1996 - 2013 m. ir buvo išrinktas Lietuvos statybos inžinierių sąjungos pirmininko pavaduotoju.  Jis būdamas Statybos inžinierių sąjungos Kauno regiono vadovu rūpinosi statybos pramonės padėtimi ir stengėsi diegti gamyboje pažangiausius statybos metodus. Pats aktyviai dalyvavo statybos procese. Nuo 2013 metų bendrijos pirmininku buvo išrinktas Leonas Algirdas Milketas, kuris atsistatydino 2017 metais. Šiuo metu bendrijai vadovauja KTU profesorius Žymantas Rudžionis, bendrijos direktoriaus pavaduotojas - Kazimieras Senkus, direktoriaus pavaduotojas strateginei plėtrai – Mantas Raišys, bendrijoje dirba ilgametės darbuotojos vyriausioji buhalterė Daiva Žiaukienė ir administratorė Aušra Stankūnienė.

Nuo įkūrimo dienos Kauno apskrities Statybos inžinierių bendrija techninėje veikloje glaudžiai bendradarbiauja su fakulteto bei universiteto mokslininkais ir dėstytojais, perteikia naujausias žinias statybos inžinieriams, studentams, konsultuoja statybos veikla užsiimančius specialistus, statytojus.

Bendrijos Jubiliejaus proga sveikinimo žodžius tarė Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius ir Lietuvos statybos inžinierių sąjungos prezidentas Saulius Bekampis. Rūmų prezidentas Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Kauno apskrities bendrijos pirmininkui dr. Žymantui Rudžioniui įteikė Vyčio simbolį.

LSIS Kauno apskrities bendrijos 25 – mečio proga apdovanojimai įteikti bendrijos nariams - statybų inžinerijos profesionalams. Už gyvenimo nuopelnus statant Kauno miestą apdovanotas UAB „Įraža“ direktorius ir statinio ekspertizės vadovas, statinio konstrukcinės projekto dalies vadovas Jurgis Ražaitis. Novatoriškiausiu Kauno miesto statybos inžinieriumi pripažintas Virginijus Rabačius, MB „Virmalda“ direktorius. Kauno miesto metų projektuotoju tapo Mindaugas Kasiulevičius, UAB „Smailusis skliautas“ direktorius, statinio konstrukcinės projekto dalies vadovas. Už indėlį į statybos inžinerijos mokslo vystymą Kauno mieste apdovanotas dr. Ernestas Ivanauskas, KTU statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimų centro direktorius.