LSIS struktūros pakeitimas – kongresas

Per pastaruosius kelis metus LSIS atliko savo veikloje daug pokyčių ir keičiasi toliau tam, kad geriau galėtume Jus, kolegos, inžinieriai (-ės) atstovauti. Tam, kad  visi aktyvūs statybos inžinieriai galėtų sklandžiai įsitraukti į mūsų specialybei reikšmingą veiklą, LSIS struktūroje pristatoma ir atnaujintais įstatais įteisinama esminė naujovė – LSIS kongresas.
Nuo šiol iš teritorinių bendrijų narių bus renkami 47 kongreso nariai – statybos inžinieriai, kurie tiesiogiai dalyvaus LSIS veikloje.

Ką reiškia kongresmenai LSIS veikloje, kokią veiklą jie vykdys ir kas gali jais tapti?

  • Kongreso nariai skiria ir atšaukia prezidiumo narius; aprobuoja prezidiumo veiklos tikslus ir rezultatus, sprendžia daug kitų svarbių klausimų, gali keisti etikos kodeksą, skirti ir atšaukti etikos komisiją.
  • Kongresmenai bus įtraukiami į LSIS prezidiumo suburtas darbo grupes, kurioms bus suformuotos specifinės užduotys.
  • Kongresmenu 2 metams gali tapti kiekvienas prie LSIS veiklos norintis prisidėti LSIS narys (-ė).
  • Dėl kandidatavimo reikia kreiptis į savo Bendrijos pirmininką.

Iki gruodžio 1 d. bus išrinkti ir deleguoti visi 47 kongreso nariai, kurie iki šių metų pabaigos jau susirinks į pirmąjį posėdį.
Su atnaujintais įstatais galite susipažinti čia: https://lsis.lt/istatai/

LSIS Kauno apskrities  bendrijai yra apskaičiuota 8 kongresmenų kvota.