Akcija „#stabdome statybą“

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga reiškia didžiulį susirūpinimą situacija, kuri susidarė LR Vyriausybės ir jai pavaldžių įstaigų – perkančiųjų organizacijų – vykdomų projektų statybos sektoriuje.

2020-aisiais prasidėjusi COVID-19 pandemija iš esmės pristabdė statybinių medžiagų gamybą ir perbraižė tiekimo grandines. Tačiau Rusijai pradėjus karą prieš Ukrainą, itin komplikuota situacija tapo dar sudėtingesnė. Dėl kartais išaugusių elektros, dujų, degalų kainų, kardinaliai pasikeitė medžiagų kainodara. Didelė dalis prekių pabrango ne procentais, o kartais, o dalies prekių apskritai tiekimas stringa, nes pritaikius rusiškų ir baltarusiškų prekių embargą, dar nespėta išvystyti alternatyvių ir pastovių tiekimo grandinių iš kitų valstybių. Visos šios aplinkybės lemia ženkliai išaugusias statybinių medžiagų kainas, dėl kurių rangovai yra objektyviai nebepajėgūs įgyvendinti iki karo prisiimtų įsipareigojimų.

Privačiame sektoriuje ši problema sprendžiama teisingai paskirsčius visas rizikas tarp rangovo ir užsakovo, todėl daugeliu atveju statybos dalyviams pavyksta rasti abiem pusėms priimtiną sprendimą. Tačiau viešajame sektoriuje daugelis perkančiųjų organizacijų, įskaitant ir pačią valstybę, jos valdomas valstybės ir savivaldybės įmones,  tokio balanso net nebando ieškoti. Priešingai, visa karo pasekmių rizika yra permetama rangovams, kurie yra verčiami dirbti nuostolingai. Suprantame viešojo sektoriaus ypatumus ir tai, kad projektų biudžetų didinimas perkančiosioms organizacijoms yra nemenkas iššūkis dėl finansų stokos ir kitų aplinkybių. Tačiau kokia alternatyva atsižvelgiant į šių dienų realijas? Jau dabar matome, kad nesant lanksčios kainodaros, daliai konkursų net nebeatsiranda dalyvių, o artimiausiu metu gali nutrūkti daugiau nei 150 valstybės objektų statybų visoje Lietuvoje, kurių vertė daugiau nei 300 mln. eurų. Rangovams tenka rinktis – tęsti rangos darbus pagal seną statybos darbų sąmatą ir bankrutuoti, arba nutraukti sutartis, sumokėti baudas, tačiau išlaikyti galimybę toliau veikti. Žinoma, pasirinkimas yra aiškus.

Tačiau Lietuvos statybos inžinierių sąjunga nori priminti, kad projektų įgyvendinimas visų pirma yra reikalingas užsakovui. Ir esant tokiai didžiulei krizei, kurios nė viena iš šalių negalėjo numatyti sudarant sutartį, tiek rangovas, tiek užsakovas turi ieškoti abiem pusėms priimtinų sprendimų. Visuomenei reikia viešosios infrastruktūros, svarbių strateginių ir kitų objektų, todėl tik dialogas ir kompromisas yra vienintelė ir geriausia išeitis esamoje situacijoje. Valstybė privalo imtis priemonių, kurios leistų užkirsti kelią statybos sektoriaus įmonių bankrotų bangai. Priešingu atveju, nemokumo procesai bus neišvengiami ir sukels dar skaudesnes pasekmes Lietuvos ekonomikai.

Atsižvelgdami į aukščiau nurodytas aplinkybes, reiškiame oficialų palaikymą statybos ir kelių tiesimo įmonių inicijuojamai akcijai „#stabdome statybą“, kuri vyks rytoj, 2022-05-13, nuo 12:00 val. Kviečiame LR Vyriausybę išgirsti rangovus ir užtikrinti, kad Rusijos karo sukeltų pasekmių našta būtų vienodai paskirstyta tarp visų statybos rangos dalyvių.