Įteiktos prof. Martyno Malakausko vardo stipendijos

Kovo 23 dieną KTU Statybos ir architektūros fakulteto dviems studentams Domantui Ramanauskui ir Dominykui Bartaškai buvo įteiktos prof. Martyno Malakausko vardo stipendijos, įsteigtos LSIS Kauno apskrities bendrijos.

Ši stipendija skiriama statybos inžinerijos studijų krypties studentams, kurie gerai mokėsi ir studijų metu aktyviai dalyvavo visuomeninėje, mokslinėje ar profesinėje veikloje. Stipendija siekiama skatinti studentus įgyti pagrindinių statybos inžinerinių žinių ir gebėjimų, reikalingų atliekant statinių projektavimo, statybos organizavimo ar vykdymo darbus.

Studentus pasveikinti atvyko LSIS Kauno apskrities bendrijos pirmininkas prof. Žymantas Rudžionis, kuris akcentavo kad yra svarbu, kad studentai ne tik siektų aukščiausių įvertinimų, bet ir aktyviai dalyvautų KTU visuomeninėje veikloje,  naudotųsi universiteto suteiktomis galimybėmis plėsti savo įgūdžius bei žinias. Jis taip pat paskatino studentus naudotis ir tarptautinių mainų programų galimybėmis ir stengtis įgyti tarptautinės patirties.

Doc. dr. Martynas Malakauskas gimė 1932 m. sausio mėn. 25 d. Plungėje. 1951 m. baigė Plungės vidurinę mokyklą, o 1956 m. Kauno politechnikos institutą įgydamas statybos inžinieriaus specialybę. 1964 m. gegužės 8 d. apgynė statybos inžinerijos mokslų daktaro disertaciją „Betono su pakartotinai maltu smėlio portlandcemenčio mišiniu stiprumas ir deformatyvumas“. Nuo 1967 m dirbo Statybos fakulteto prodekanu, o nuo 1974 iki 1992 m. šio fakulteto dekanu. 1992-1996 m. dirbo Statybos fakulteto tarybos pirmininku, o 1996 -2013 m vadovavo Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Kauno apskrities bendrijai ir buvo išrinktas Lietuvos statybos inžinierių sąjungos pirmininko pavaduotoju.

Mokslinių tyrinėjimų sritis – betono ir surenkamų gelžbetoninių konstrukcijų gamybos technologijos ir savybių tyrimai. Jis parengė kartu su bendraautoriais „Statybinių medžiagų“, „Gelžbetonių gaminių technologija“ vadovėlius, yra daugelio kitų metodinių priemonių autorius. Publikavo eilę mokslinių straipsnių betono ir gelžbetonio tyrimų srityje. M. Malakausko parengtomis statybos taisyklėmis iki šiol naudojasi daugelis Lietuvos statybos kompanijų ir jos yra platinamos per Lietuvos statybininkų asociaciją.