Doc. Dr. M. Malakausko stipendija skirta ukrainietei studentei

Doc. Dr. M. Malakausko stipendija skirta ukrainietei studentei

Tradicinė Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Kauno apskrities bendrijos (LSIS KAB) įsteigta doc. dr. Martyno Malakausko stipendija šiemet įteikta KTU Statybos ir architektūros fakulteto studentei Anhelina Shestavetska.
Ši stipendija skiriama statybos inžinerijos studijų krypties studentams, kurie gerai mokėsi ir studijų metu aktyviai dalyvavo visuomeninėje, mokslinėje ar profesinėje veikloje. Stipendija siekiama skatinti studentus įgyti pagrindinių statybos inžinerinių žinių ir gebėjimų, reikalingų atliekant statinių projektavimo, statybos organizavimo ar vykdymo darbus.
Anhelinai Shestavetskai vienkartinė doc. dr. Martyno Malakausko vardo stipendija skiriama už labai gerus studijų rezultatus ir aktyvią mokslinę-profesinę veiklą. KTU Statybos ir architektūros fakulteto Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimo centro vadovai studentę rekomendavo kaip pretendentę į LSIS KAB įsteigtos stipendijos nominaciją už aktyvią veiklą vykdant mokslinius eksperimentinius tyrimus nustatant fosfogipso fizikines ir mechanines savybes ir užpildų įtaką betono susitraukimo deformacijoms.
Doc. dr. Martynas Malakauskas gimė 1932 m. sausio mėn. 25 d. Plungėje. 1951 m. baigė Plungės vidurinę mokyklą, o 1956 m. Kauno politechnikos institutą įgydamas statybos inžinieriaus specialybę. 1964 m. gegužės 8 d. apgynė statybos inžinerijos mokslų daktaro disertaciją „Betono su pakartotinai maltu smėlio portlandcemenčio mišiniu stiprumas ir deformatyvumas“. Nuo 1967 m dirbo Statybos fakulteto prodekanu, o nuo 1974 iki 1992 m. šio fakulteto dekanu. 1992-1996 m. dirbo Statybos fakulteto tarybos pirmininku, o 1996 -2013 m vadovavo Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Kauno apskrities bendrijai ir buvo išrinktas Lietuvos statybos inžinierių sąjungos pirmininko pavaduotoju.
Mokslinių tyrinėjimu sritis – betono ir surenkamų gelžbetoninių konstrukcijų gamybos technologijos ir savybių tyrimai. Jis parengė kartu su bendraautoriais „Statybinių medžiagų“, „Gelžbetonių gaminių technologija“ vadovėlius, yra daugelio kitų metodinių priemonių autorius. Publikavo eilę mokslinių straipsnių betono ir gelžbetonio tyrimų srityje. M. Malakausko parengtomis statybos taisyklėmis iki šiol naudojasi daugelis Lietuvos statybos kompanijų ir jos yra platinamos per Lietuvos statybininkų asociaciją.