ECCE VISUOTINIS SUSIRINKIMAS IR TVARUMO FORUMAS

Spalio mėnesį vykusiame Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) Vilniuje surengtame  susitikime dėmesys buvo skiriamas ne tik nacionaliniams, bet ir tarptautiniams bendradarbiavimo aspektams. Tokios konferencijos ir susitikimai yra puiki galimybė dalytis žiniomis, geriausia praktika, spręsti profesinio lygio klausimus, taip pat akcentuoti aktualius iššūkius ir galimybes statybos inžinieriams.

Europos statybos inžinierių tarybos prezidento dipl. Inž. Andreas Brandner pabrėžimas dėl tvarumo svarbos statybos sektoriuje yra aktuali tema, nes statybos inžinieriai gali labai prisidėti prie darnaus vystymosi ir tvarumo tikslų. Tai apima ne tik projektavimo ir statybos procesą, bet ir pastatų naudojimo etapą.

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos prezidentas Žymantas Rudžionis pateikė iššūkius, tokius, kaip statybos inžinierių savivaldos siekis, skaitmeninės statybos srityje profesionalumo didinimas ir tvarios statybos principų diegimas yra svarbūs, siekiant sektoriaus tobulinimo. Šie iššūkiai atspindi bendrą tendenciją, kuriai sektorius turi prisitaikyti, siekiant efektyviai atsakyti į šiuolaikinės visuomenės ir technologijų kaitos iššūkius.

Taip pat buvo atkreiptas dėmesys į Ukrainos inžinierių tarybos įkūrėjo Ivano Nazarenko pranešimą, kuriame buvo akcentuojama, kaip svarbu tarptautinė bendradarbiavimo ir paramos sistema siekiant atkurti infrastruktūrą ir siekiant pagerinti šalies gyvenimo sąlygas po konflikto Ukrainoje.

ECCE viceprezidentas Platonas Stylianou pristatė iniciatyvą, kuri aiškiai parodo norą įgyvendinti modernias technologijas ir pateikti aktualią bei lengvai prieinamą informaciją apie civilinės inžinerijos profesiją Europoje.

77-ajame ECCE visuotiniame susirinkime buvo aptarti pagrindiniai aspektai tvarumo klausimais: Suderinimas su ES darnaus vystymosi tikslais: Svarbu, kad statybos sektorius derintų savo tikslus su Europos Sąjungos darnaus vystymosi tikslais. Tai rodo poreikį keisti požiūrį į tvarumą. Iššūkiai, susiję su BIM, žiedine ekonomika ir tvarumo programų įgyvendinimu: Aptartos konkrečios temos, tokios, kaip statinio informacinio modeliavimo (BIM) pritaikymas, žiedinė ekonomika ir tvarumo programų įgyvendinimas nacionaliniu lygmeniu. Svarbios tvarumo aspektų sritys: Pabrėžta atliekų tvarkymo, atsinaujinančiųjų energijos šaltinių, energijos vartojimo efektyvumo ir inžinierių kvalifikacijos kėlimo svarba. Būtinybė plėtoti holistinį požiūrį į statybos „žalumą“: Ryškėja poreikis atsižvelgti į tvarumo aspektų visumą ir ugdyti holistinį požiūrį į statybos sektoriaus “žalumą”. Viešos diskusijos, sisteminis mąstymas ir inžinierinių žinių ugdymas: Pabrėžiama, kad svarbu vykdyti viešas diskusijas apie tvarumo klausimus, plėtoti sisteminį mąstymą ir ugdyti inžinierinių žinių sritį, kad inžinieriai būtų pasiruošę tvariam statybos sektoriui.

  1. Pranešėjai ir jų temos:
    • Tomas Blažiūnas, UAB „INHUS Engineering“ Inovacijų departamento vadovas, pristatė pranešimą „BIM kaip priemonė tvarumo iššūkiams spręsti“.
    • Paulius Bulota, UAB „Peikko Lietuva“ direktorius, aptarė temą „Surenkamųjų gelžbetoninių konstrukcijų pakartotinis panaudojimas – praktinis pavyzdys“.
    • Paulius Milčius, UAB „VMGcorp“ verslo plėtros vadovas, dalijosi įžvalgomis tema „Inžinerinės medienos įkvėpimai miestų pertvarkymui GreenConTech pagrindu“.
  2. Panelinė diskusija: Po pranešimų buvo surengta panelinė diskusija, vedė dr. Jeanette Muñoz Abela ir LSIS direktorius Robertas Encius. Diskusijoje dalyvavo visi trys forumo pranešėjai, ECCE prezidentas Andreas Brandner, Lietuvos respublikos aplinkos viceministrė dr. Daiva Veličkaitė-Matuzevičė, Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto politikos grupės vadovas Dainius Čergelis, ir Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas Dalius Gedvilas.
  3. Temos apie tvarumą: Diskusija akcentavo įvairias temas, susijusias su tvarumo iššūkiais ir galimybėmis statybos sektoriuje: BIM naudojimą, pakartotinį gelžbetoninių konstrukcijų panaudojimą ir inžinerinės medienos naudojimą miestų pertvarkymui.
  4. Dalyvių sudėtis: Diskusijoje dalyvavo įvairių sričių specialistai, įskaitant ECCE prezidentą, viceministrę, statybos ir būsto politikos grupės vadovą ir kitus svarbius veikėjus, kurie gali turėti įtakos tvarumo klausimams statybos sektoriuje.

Šis forumas yra vertingas įvykis, kuris suteikia galimybę aptarti aktualias tvarumo temas ir pasidalyti gerąja praktika.