2021-10-28 išrinkta nauja LSIS KAB Taryba

Žymantas Rudžionis LSIS KAB Tarybos pirmininkas Kazimieras Senkus Tarybos pirmininko pavaduotojas Virginijus Rabačius Tarybos narys Juozas Vaičiūnas Tarybos narys Darius Pupeikis Tarybos narys Mantas Raišys Tarybos narys Mindaugas Augonis Tarybos narys Kestutis Vanagas Tarybos narys

LSIS struktūros pakeitimas – kongresas

Per pastaruosius kelis metus LSIS atliko savo veikloje daug pokyčių ir keičiasi toliau tam, kad geriau galėtume Jus, kolegos, inžinieriai (-ės) atstovauti. Tam, kad  visi aktyvūs statybos inžinieriai galėtų sklandžiai įsitraukti į mūsų specialybei reikšmingą veiklą, LSIS struktūroje pristatoma ir Daugiau …

25-čio minėjimo šventė

Pasitikdami auksinį rudenį ir dar džiaugiantis paskutiniais vasaros saulės spinduliais Lietuvos statybos inžinieriai susirinko gyvai pabendrauti surengtoje LSIS Kauno apskrities bendrijos 25-čio minėjimo šventėje. Paprastai į gimtadienį būna kviečiami draugai, bičiuliai, giminės, šeimos nariai. Pasveikinti Kauno apskrities bendriją su 25-čio Daugiau …